Londýn A Královská Anglie | Zájezd Velká Británie autokarem, snídaně, termíny: květen až květen, ceny od: 8 469 Kč

TS1256854221 (pro objednávky)

Nové

Informace o destinaci: Velká Británie

Informace o zájezdu: termíny zájezdu, popis hotelu

Klíčová slova (vlastnosti) pro tento zájezd:
Velká Británie, autokarem, snídaně, květen, Česko - Brno, Ostrava, Pardubice, , , týden

Více informací:


Ceny již od: 8 469 Kč

Garance nejnižší ceny
Nakoupíte za stejné ceny od nás jako v cestovní kanceláři a to včetně všech slev.

Více informací:

Levné zájedy a dovolená od českých CK na Sbal a val .cz:
Londýn A Královská Anglie | Velká Británie - Sbal a val .cz

ojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge. Londýn – Windsor – Salisbury – StonehengeNA JIHOZÁPAD OD METROPOLEUbytování a stravování: Ubytování 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím Stravování snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.Vstupné, platby: Orientační ceny potravin a nápojů z roku 2020 - pivo - od L3,00 - toastový chléb - od L1,00 - voda 1,5L - od L1,00 - máslo - L1,00 - těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00 - mléko 1L - od L1,00 - smetana - od L0,60 - vajíčka 12ks - L2,30 - coca-cola 2L - od L1,50 - víno 1L - od L4,50 - brokolice, cibule 1kg - od L0,50 - brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70 - čaj - od L0,90 - káva Costa Coffee - od L3,00 - kuřecí řízky 500g - od L3,00 - celé kuře - od L5,00 - mleté maso - od L2,80 - losos kousek - od L2,50 - šunky, salámy a párky - od L1,00 - čedar 350g - od L2,00 - krabička cigaret - od L6,00 Orientační ceny vstupů z roku 2020 - Londýn - katedrála sv. Pavla - L20,00; senioři 60+ a studenti L17,50; děti ve věku 6-17 let L8,50 - Londýn - Westminster Abbey - L24,00; senioři 65+ a studenti L21,00; děti ve věku 6-17 let L10,00; děti do 6 let vstup zdarma - Londýn - Tower of London - L28,90; senioři 65+ a studenti L23,10; děti ve věku 5-15 let L14,40; děti do 5 let vstup zdarma - Londýn - London Eye - L27,50; studenti L20,00 - Londýn - National Gallery - zdarma - Londýn - British Museum - zdarma - Londýn - Přírodovědecké muzeum - zdarma - Londýn - Muzeum vědy - zdarma - Londýn - loď Cutty Sark - L15,00; senioři L15,00; mládež ve věku 16-24 let a studenti L10,00; děti ve věku 4-15 let L7,50 - Windsor - hrad Windsor - L23,50; seniři 60+ a studenti L21,20; děti ve věku 5-17 let L13,50; děti do 5 let vstup zdarma - Salisbury - katedrála - L7,50; senioři L6,50; studenti L4,50; děti ve věku 5-17 let L3 - Salisbury - katedrála věž - L13,50; děti L8,50 Prohlídky kostelů Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučené kapesné Celková orientační částka na vstupy je cca 140 GBP, doporučujeme drobné na WC a občerstvení při průjezdu západní Evropou + Amsterdam. Měna a kurz Libra (GPB, značení L) Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty Občan ČR může cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ministerstvo zahraničí ČR vydalo doporučení, aby občané ČR cestovali do Velké Británie raději s cestovním pasem. Oficiálně je stále možné použít k cestě oba doklady - jak cestovní pas, tak i občanský průkaz. Při cestování s pasem je ale mnohem jednodušší odbavení na hranicích nebo na letišti a vyhnete se případným zdržením a komplikacím. Dovolujeme si Vás o této skutečnosti informovat a doporučujeme, abyste měli pro Váš zájezd připraveny cestovní pasy. Můžete samozřejmě i nadále cestovat s občanským průkazem. Nedoporučuje cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Cestovní pojištění Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč /den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč /ks (max. 40 000 Kč ) Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%) Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696 , kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění naČasový posun, počasí: Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.Doplňující info k zájezdu: Upozornění V průběhu pobytu na území VB je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky – místní police je v tomto ohledu zcela nekompromisní. Stejně tak není možné s sebou dovážet nebo používat pepřové spreje. Dále upozorňujeme klienty, že v případě vzniku škody na majetku hotelu. Bude hotel vyžadovat úhradu za způsobenou škodu na recepci hotelu. CK Redok Travel nenese za tyto náklady způsobené klientem odpovědnost. Elektrické adaptéry Síťové napětí ve Velké Británii je 220/240 V, 50 Hz. Zástrčky mají tři obdélníkové kolíčky. Turisté si musí koupit adaptér, nejlépe ještě před odjezdem. Ve většině hotelů najdete evropské zásuvky se 2 otvory (např. pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů,...). Velvyslanectví a konzuláty Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví ČR v Londýně - Embassy of the Czech Republic 26 Kensington Palace Gardens, London Tel: 004420/72431115 Fax: 0044 20 7727 9654 úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, pondělí - čtvrtek 14.00 - 16.00 pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0044/77 6968 2442 Důležitá telefonní čísla záchranná služba, hasiči, policie – 999 nouzové situace - 112 Celní a devizové předpisy Občané ČR mohou bezcelně dovážet zboží nakoupené a zdaněné v jiné zemi EU. V případě dovozu alkoholu nebo tabáku musí občan ČR prokázat, že zboží bude sloužit k jeho vlastnímu užití a že je jím dopravováno. Pod pojmem \"vlastní užití\" je zahrnuta vlastní spotřeba a dary. Celní úředník zjišťuje, zda se nejedná o obchodní dovoz zejména v případech, kdy je dováženo více než 800 kusů cigaret, 200 kusů doutníků, 400 kusů doutníčků, 1 kg tabáku, 110 litrů piva, 90 litrů vína, 10 litrů lihovin, 20 litrů meziproduktů. Od 15. června 2007 občan ČR vstupující do Velké Británie ze zemí mimo EU nebo z Velké Británie do těchto zemí vystupující bude muset písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném formuláři dovoz a vývoz platidel, mincí bankovních směnek a šeků jakéhokoliv druhu včetně cestovních šeků) v hodnotě 10 000 euro a více, nebo ekvivalentu této částky v jiné měně. Doporučení pro turisty DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí http://drozd.mzv.cz Projekt \"Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Důležitá upozornění
 • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
 • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
 • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
 • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
 • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
 • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
 • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
 • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
 • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

  TERMÍNY ZÁJEZDU:

  KVĚTEN
  Odletové místoDopravaTermínPočet nocíCena od
  PrahaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená26.05.2021 - 30.05.202147 990,- Kčověřit dostupnost
  OstravaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená26.05.2021 - 30.05.202147 990,- Kčověřit dostupnost
  BrnoDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená26.05.2021 - 30.05.202147 990,- Kčověřit dostupnost
  PardubiceDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená26.05.2021 - 30.05.202147 990,- Kčověřit dostupnost

  Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
  Velká Británie, autokarem, snídaně, květen, Česko - Brno, Ostrava, Pardubice, , , týden

 • 30 dalších podobných zájezdů ve stejné destinaci

  fav

  Hledání Invia

  Pokud se Vám nepodařilo nalézt vysněnou dovolenou u nás, můžeme Vám doporučit hledání u našeho partnera Invia.cz

  Bulharsko Česká republika Dominikánská republika Egypt
  Francie Chorvatsko Itálie Kanárské ostrovy
  Kapverdské ostrovy Keňa Kuba Kypr
  Maďarsko Maledivy Mexiko Rakousko
  Řecko Španělsko Spojené arabské emiráty Srí Lanka
  Thajsko Turecko Tunisko Vietnam
  zobrazit všechny destinace >>
  Možnosti platby u drtivé většiny našich partnerských cestovek. Většina spolupracujících CK umožnuje platbu karou Visa, MasterCard, Rychlou platbu z Vašeho bankovnictví nebo PayPal.