Paříž A Zámek Versailles | Zájezd Francie autokarem, snídaně, termíny: květen až červen, ceny od: 6 667 Kč

TS1259058421 (pro objednávky)

Nové

Informace o destinaci: Francie

Informace o zájezdu: termíny zájezdu, popis hotelu

Klíčová slova (vlastnosti) pro tento zájezd:
Francie, autokarem, snídaně, květen červen, Česko - Praha, Ostrava, Pardubice, , , týden

Více informací:


Ceny již od: 6 667 Kč

Garance nejnižší ceny
Nakoupíte za stejné ceny od nás jako v cestovní kanceláři a to včetně všech slev.

Více informací:

Levné zájedy a dovolená od českých CK na Sbal a val .cz:
Paříž A Zámek Versailles | Francie - Sbal a val .cz

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. Zájezd provází Mgr. Jana AmadouHOTEL V CENTRU PAŘÍŽEKapesné: dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €Ubytování a stravování: Ubytování 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím Stravování snídaně kontinentální + formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.Vstupné, platby: Orientační ceny vstupů z r.2020 - Eiffelova věž: výtah do 2. patra 16,60 (dítě 12-24 let 8,30 €, dítě 4-11 let 2 €) výtah do 3. patra 25,90 (dítě 12-24 let 13 €, dítě 4-11 let 3,20 €) pěšky do 2. patra 10,40 (dítě 12-24 let 5,20 €, dítě 4-11 let 1,30 €) pěšky + výtah do 3. patra 19,70 (dítě 12-24 let 9,80 €, dítě 4-11 let 2,50 €) - bazilika SacreCoeur zdarma - Museum Louvre 17 €, děti do 18 let zdarma - Museum Orsay 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €) - Invalidovna 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €) - Vítězný oblouk 13 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma) - St. Chapelle 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma) - Pantheon 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma) - Justiční palác 9 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma) - Plavba lodí po Seině 15 € - Zámek Versailles 18 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma) - příměstský vlak z Versailles 3,50 € - Metro – jednotlivé jízdné 1,90 € - Metro – carnet 10 jízd 16,90 € (předpokládáme cca 10 jízd metrem) Informace ke vstupům: Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 52 €, 4 denní karta - 66 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí. Pobytová taxa Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Pan průvodce od vás bude tuto částku 3,80 € vybírat společně se vstupným do památek. Měna a kurz Měna – EURO (značení €) https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/ Doporučené kapesné Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 160 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit.Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Pojištění (fakultativní příplatek) Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč /den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč /ks (max. 40.000 Kč ) Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.Doplňující info k zájezdu: Elektrické adaptéry Síťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru. Velvyslanectví a konzuláty Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví ČR v Paříži - Ambassade de la République Tchéque 15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris Tel: 00331/40651300 Fax: 00331/40651313 úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0033/607764394 České centrum ve Francii – Centre Tcheque 18, rue Bonaparte, 75006 Paris Tel: 00331/53730022 Fax: 00331/53730027 Úřední hodiny: úterý - pátek 13.00 – 18.00, čtvrtek 13.00 – 20.00, sobota 14.00 – 19.00 Důležitá telefonní čísla První pomoc: 12 Policie - pohotovostní služba: 17 Požárníci: 18 Evropské číslo pohotovostní služby: 112 Směrové číslo z Francie do ČR: 00420 Směrové číslo z ČR do Francie: 0033 Doporučení pro turisty DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí Projekt \"Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Důležitá upozornění
 • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK
 • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
 • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
 • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
 • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
 • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
 • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
 • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
 • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.Ohlasy klientů: 10. 5. 2019 Vážená cestovní kancelář, touto cestou bychom Vám rády poděkovaly za zprostředkování zájezdu do Paříže ve dnech 4.5. - 8.5. 2019. Zájezd se nám velice líbil a předčil naše očekávání. Viděly jsme mnoho krásných památek a míst, které se nám vepsaly do paměti. Chtěly bychom zejména vyzdvihnout přístup a chování Vašeho průvodce pana Petra Horáka neboť je to člověk na pravém místě, který nebere svou práci jako povinnost, ale celoživotní zálibu. Již od prvního kontaktu se ke Všem choval velice mile, přátelsky, otevřeně. Cesta tam i zpět utekla rychle nejen díky pouštěním filmů, ale i jeho zajímavým vyprávění zážitků a zkušeností z cest . Program na každý den měl do detailu naplánovaný a čas byl maximálně využitý. Dostalo se nám plno informací nejen o historii celé Francie, ale i o všech místech, které jsme viděly či navštívily. Při výskytu jakéhokoliv sebemenšího problému se ho snažil řešit hned na místě. Jeho vědomosti, znalosti a zkušenosti jsou obdivuhodné. Ač jsme se v životě setkaly s mnoha průvodci, nikdo se tak pečlivě, starostlivě a zodpovědně o nás nestaral jako pan Horák. Dle rozhovorů i s jinými účastníky si troufáme sdělit, že svým lidským přístupem si nás všechny získal. Velké poděkování patří rovněž sympatickým pánům řidičům, kteří nás bezpečně přepravili a byli též nápomocní. Tento zájezd byl pro nás prvním od Vaši cestovní kanceláře a určitě ne posledním. Ještě jednou velice všem děkujeme S úctou Eliška a Helena F. 23. 4. 2019 Dobrý den Děkuji moc za pěkný zájezd do Paříže a ještě velký dík za pana průvodce Petra Horáka, který je vážně profík ve svém oboru a měl znalosti až jem nevěřil, že si to může někdo tak pamatovat a tak skvěle se vyznat v Paříži v metru když byla výluka kvůli žlutým vestám. Pan průvodce to vyřešil na jedničku, jako by byl pařížan a znal tam město do posledního domu. Takže ještě jednou díky S pozdravem J. B.

  TERMÍNY ZÁJEZDU:

  KVĚTEN
  Odletové místoDopravaTermínPočet nocíCena od
  BrnoDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená05.05.2021 - 09.05.202146 290,- Kčověřit dostupnost
  PrahaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená05.05.2021 - 09.05.202146 290,- Kčověřit dostupnost
  PardubiceDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená05.05.2021 - 09.05.202146 290,- Kčověřit dostupnost
  OstravaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená05.05.2021 - 09.05.202146 290,- Kčověřit dostupnost
  ČERVEN
  Odletové místoDopravaTermínPočet nocíCena od
  BrnoDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená09.06.2021 - 13.06.202146 490,- Kčověřit dostupnost
  PrahaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená09.06.2021 - 13.06.202146 490,- Kčověřit dostupnost
  PardubiceDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená09.06.2021 - 13.06.202146 490,- Kčověřit dostupnost
  OstravaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená09.06.2021 - 13.06.202146 490,- Kčověřit dostupnost

  Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
  Francie, autokarem, snídaně, květen červen, Česko - Praha, Ostrava, Pardubice, , , týden

 • 30 dalších podobných zájezdů ve stejné destinaci

  fav

  Hledání Invia

  Pokud se Vám nepodařilo nalézt vysněnou dovolenou u nás, můžeme Vám doporučit hledání u našeho partnera Invia.cz

  Bulharsko Česká republika Dominikánská republika Egypt
  Francie Chorvatsko Itálie Kanárské ostrovy
  Kapverdské ostrovy Keňa Kuba Kypr
  Maďarsko Maledivy Mexiko Rakousko
  Řecko Španělsko Spojené arabské emiráty Srí Lanka
  Thajsko Turecko Tunisko Vietnam
  zobrazit všechny destinace >>
  Možnosti platby u drtivé většiny našich partnerských cestovek. Většina spolupracujících CK umožnuje platbu karou Visa, MasterCard, Rychlou platbu z Vašeho bankovnictví nebo PayPal.