Jižní Morava S Výlety | Zájezd Česká republika autokarem, polopenze, termíny: srpen až srpen, ceny od: 8 469 Kč

TS1253670621 (pro objednávky)

Nové

Informace o destinaci: Česká republika

Informace o zájezdu: termíny zájezdu, popis hotelu

Klíčová slova (vlastnosti) pro tento zájezd:
Česká republika, autokarem, polopenze, srpen, Česko - Praha, Brno, Pardubice, , , týden

Více informací:


Ceny již od: 8 469 Kč

Garance nejnižší ceny
Nakoupíte za stejné ceny od nás jako v cestovní kanceláři a to včetně všech slev.

Více informací:

Levné zájedy a dovolená od českých CK na Sbal a val .cz:
Jižní Morava S Výlety | Česká republika - Sbal a val .cz

Atraktivní zájezd za poznáním jižní Moravy s výlety k našim sousedům do Rakouska a na Slovensko. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček, k přírodním památkám – Pálava, oblast Neziderského jezera, Lednicko-Valtický areál. Ochutnáme výborná vína, navštívíme skanzeny lidové architektury a Vilu Stiassni. Zájezd provází Michaela Bencová Brno - Neziderské jezero - Eisenstadt - Rust - Lednicko-Valtický areál – Mikulčice – Mikulov – Pálava - Pavlov - Bratislava – StrážniceLEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, PÁLAVAPŘÍRODNÍ PAMÁTKY, FOLKLÓR A LIDOVÁ ARCHITEKTURAUbytování a stravování: Ubytování 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím Stravování snídaně (ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů)Vstupné, platby: Orientační ceny vstupného z roku 2020 - Brno - Vila Stiassni (nutná rezervace v CK) - 210 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč , děti do 6 let vstup zdarma - Brno - Villa Stiassni - zahrada a výstava - 30 Kč ; děti do 6 let zdarma - Lednicko - Valtický areál - Janohrad - 80 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč - Lednicko - Valtický areál - plavba Janohrad - Minaret - 180 Kč - Lednicko - Valtický areál - zámek Lednice - 210 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč - Lednicko - Valtický areál - minaret - 80 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč - Lednicko - Valtický areál - skleník - 80 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč - Lednicko - Valtický areál - grotta - 60 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 40 Kč - Lednicko - Valtický areál - zámek Valtice 200 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 140 Kč - Lednicko - Valtický areál - výstava kostýmů Marie Terezie - 70 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč - Lednicko - Valtický areál - barokní divadlo - 100 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 70 Kč - Lednicko - Valtický areál - Dianin chrám Rendez-vous - 70 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč - Lednicko - Valtický areál - kolonáda - 30 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 20 Kč - Mikulov - zámek - 180 Kč ; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 90 Kč - Mikulov - zámecké sklepení s obřím sudem - 60 Kč ; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč - Mikulov - zámecká knihovna - 60 Kč ; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč - Břeclav - zámeček Pohansko - 50 Kč ; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 25 Kč - Dolní Věstonice - expozice - 40 Kč - Strážnice - skanzen - 140 Kč ; senioři 60+, studenti a děti ve věku do 15 let 70 Kč - Eisenstadt - zámek Esterházy - 12 € - Eisenstadt - dům Josepha Haydna - 5€ - Neziderské jezero - lodní výlet - 10 € - Bratislava - Michalská brána - 5 €; senioři, studenti a děti ve věku 6-14 let 3 € - Bratislava - katedrála sv. Martina - zdarma - Bratislava - Bratislavský hrad - 10 €; senioři, studenti a děti ve věku 6-14 let 4 € - Bratislava - okruh vláčkem - 12 € Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1300 Kč a cca 50 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Cestovní pojištění Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč /den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč ) Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696 , kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění naDoplňující info k zájezdu: Celní a devizové předpisy Rakouska Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena. Cestovní dokumenty do Rakouska a na Slovensko Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Velvyslanectví a konzuláty Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví ČR ve Vídni - Botschaft der Tschechischen Republik Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien Tel: 00431/89958-0 Fax: 00431/8941200 Nouzová linka: 0043/ /676/84964 618 Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 10.30 Honorární konzulát v Salzburgu - Honorarkonsulat der Tschechischen Republik Bergerbräuhofstrasse 27, 5021 Salzburg Tel: 0043662/879624 Fax: 0043662/8898030 Úřední hodiny: úterý 14.00 - 17.00 středa a čtvrtek 09.30 - 12.30 České centrum Vídeň Herrengasse 17, 1010 Wien Tel: 00431/5352 360 Úřední hodiny: pondělí - středa 10.00 - 17.00 čtvrtek 10.00 - 18.00 pátek 10.00 - 16.00 Velvyslanectví ČR v Bratislavě - Veĺvyslanectvo Českej republiky Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava Tel: 00421/2/59203301 Fax: 00421/2/59203330 úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 09.00 - 12.00 pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 00421/903287003 Důležitá telefonní čísla Rakouska Centrální tísňové volání: 112 Záchranná služba: 141 nebo 144 Policie: 133 Požárníci: 122 Poruchy vozidel: 120 nebo 123 Důležitá čísla České republiky Policie: 158 Záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Tísňová linka: 112 Směrové číslo z Rakouska do ČR: 00420. Směrové číslo z ČR do Rakouska: 0043. Důležitá telefonní čísla Slovensko Policie: 158 Požární ochrana: 150 Rychlá lékařská pomoc: 155 Integrovaný záchranný systém: 112 Důležitá upozornění
 • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.).
 • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
 • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
 • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a eventuálně malý polštářek pod hlavu či deku.
 • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
 • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
 • Z důvodu častějších a přísnějších bezpečnostních kontrol na území EU upozorňujeme, že cestující nesmí mít s sebou kapesní nože s čepelí delší než 8 cm a jiné ostré předměty.
 • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
 • Své zavazadlo si pečlivě označte štítkem se jménem a adresou, v opačném případě nebude zavazadlo převzato k přepravě.
 • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

  TERMÍNY ZÁJEZDU:

  SRPEN
  Odletové místoDopravaTermínPočet nocíCena od
  OstravaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená01.08.2021 - 07.08.202167 990,- Kčověřit dostupnost
  PardubiceDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená01.08.2021 - 07.08.202167 990,- Kčověřit dostupnost
  PrahaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená01.08.2021 - 07.08.202167 990,- Kčověřit dostupnost
  BrnoDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená01.08.2021 - 07.08.202167 990,- Kčověřit dostupnost

  Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
  Česká republika, autokarem, polopenze, srpen, Česko - Praha, Brno, Pardubice, , , týden

 • 30 dalších podobných zájezdů ve stejné destinaci

  fav

  Hledání Invia

  Pokud se Vám nepodařilo nalézt vysněnou dovolenou u nás, můžeme Vám doporučit hledání u našeho partnera Invia.cz

  Bulharsko Česká republika Dominikánská republika Egypt
  Francie Chorvatsko Itálie Kanárské ostrovy
  Kapverdské ostrovy Keňa Kuba Kypr
  Maďarsko Maledivy Mexiko Rakousko
  Řecko Španělsko Spojené arabské emiráty Srí Lanka
  Thajsko Turecko Tunisko Vietnam
  zobrazit všechny destinace >>
  Možnosti platby u drtivé většiny našich partnerských cestovek. Většina spolupracujících CK umožnuje platbu karou Visa, MasterCard, Rychlou platbu z Vašeho bankovnictví nebo PayPal.