Kokořínsko, Lužice | Zájezd Česká republika autokarem, polopenze, termíny: srpen až srpen, ceny od: 8 257 Kč

TS1253670521 (pro objednávky)

Nové

Informace o destinaci: Česká republika

Informace o zájezdu: termíny zájezdu, popis hotelu

Klíčová slova (vlastnosti) pro tento zájezd:
Česká republika, autokarem, polopenze, srpen, Česko - Praha, Brno, Ostrava, , , týden

Více informací:


Ceny již od: 8 257 Kč

Garance nejnižší ceny
Nakoupíte za stejné ceny od nás jako v cestovní kanceláři a to včetně všech slev.

Více informací:

Levné zájedy a dovolená od českých CK na Sbal a val .cz:
Kokořínsko, Lužice | Česká republika - Sbal a val .cz

Zájezd za poznáním čtyř koutů naší země, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku, Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory. hrad Kokořín – Pokličky - zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Budyšín – Český ráj – Hruboskalsko - hrad Kost V případě nemožnosti cest do Německa bude alternativní program na území ČR.FRÝDLANTSKO A ČESKÝ RÁJ

Naše doporučení:
skalní město Hruboskalsko výjezd lanovkou na Ještěd romantika hradu KokořínUbytování a stravování: Ubytování 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím Stravování polopenzeVstupné, platby: Orientační ceny vstupů 2020: - hrad Kokořín – 90 Kč ; senioři 65+ a studenti 15-26 let 60 Kč ; děti 6-15 let 50 Kč ; děti do 6 let vstup zdarma - zámek Zákupy – základní okruhy \"zámek za císaře Ferdinada\" a \"zámek za císaře Františka Josefa – 140 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 100 Kč ; děti do 6 let vstup zdarma - Liberec - lanovka na Ještěd a zpět – 149 Kč ; děti 74 Kč - Jablonné v Podještědí - bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč ; snížené 30 Kč - Německo - zřícenina gotického hradu a kláštera Oybin – 7 €; děti 2,50 € - Frýdlant v Čechách - komplex hradu a zámku – 180 Kč ; senioři 65+ a mládež do 18 let 130 Kč ; děti do 6 let vstup zdarma - Český ráj - hrad Valdštejn – 100 Kč ; a studenti 15-26 let; děti 6-15 let 60 Kč ; děti do 6 let vstup zdarma - Český ráj - hrad Kost – 120 Kč ; senioři 65+ 90 Kč ; studenti a děti 80 Kč ; děti do 6 let vstup zdarma Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1000 Kč a cca 10 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Studenti se studentským průkazem (ISIC), senioři nad 65 let mají nárok na zlevněné vstupné.Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů. Cestovní pojištění Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním. Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s. V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění léčebných výloh při výletu do Německa. Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK doobjednali pojištění storna zájezdu, jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.Doplňující info k zájezdu: Velvyslanectví a konzuláty Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem. Velvyslanectví České republiky v Německu - Botschaft der Tschechischen Republik Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin Tel: 004930/226380 Fax: 004930/2294033 Nouzová linka: 0049/170/2479956 Úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 11.00 Honorární konzulát České republiky v Německu Parkstrasse 23, 22605 Hamburg - Othmarschen Tel: 004940/41352496 Fax: 004940/4107355 Úřední hodiny: po předchozí domluvě Generální konzulát České republiky v Německu - Generalkonsulat der Tschechischen Republik Erna-Berger-Strasse 1, 01097 Dresden Tel: 0049351/655670 Fax: 0049351/8032500 Nouzová linka: 0049171/7672601 Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 08.30 - 11.00 Důležitá telefonní čísla Německa Policie: 110 Hasiči, první pomoc: 112 Lékařská pohotovost pro děti i dospělé: 310031 Zubní pohotovost: 89004333 Toxikologická pohotovost: 19240 Směrové číslo z Německa do ČR: 00420 / Směrové číslo z ČR do Německa: 0049 Důležitá telefonní čísla České republiky Policie: 158 Záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Tísňová linka: 112 Důležitá upozornění
 • Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.
 • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
 • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
 • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
 • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
 • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
 • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
 • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
 • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
 • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

  TERMÍNY ZÁJEZDU:

  SRPEN
  Odletové místoDopravaTermínPočet nocíCena od
  PardubiceDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená22.08.2021 - 27.08.202157 790,- Kčověřit dostupnost
  PrahaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená22.08.2021 - 27.08.202157 790,- Kčověřit dostupnost
  BrnoDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená22.08.2021 - 27.08.202157 790,- Kčověřit dostupnost
  OstravaDovolená v autokarem - zájezd, zájezdy, dovolená22.08.2021 - 27.08.202157 790,- Kčověřit dostupnost

  Klíčová slova (vyhledávání) pro tento zájezd:
  Česká republika, autokarem, polopenze, srpen, Česko - Praha, Brno, Ostrava, , , týden

 • 30 dalších podobných zájezdů ve stejné destinaci

  fav

  Hledání Invia

  Pokud se Vám nepodařilo nalézt vysněnou dovolenou u nás, můžeme Vám doporučit hledání u našeho partnera Invia.cz

  Bulharsko Česká republika Dominikánská republika Egypt
  Francie Chorvatsko Itálie Kanárské ostrovy
  Kapverdské ostrovy Keňa Kuba Kypr
  Maďarsko Maledivy Mexiko Rakousko
  Řecko Španělsko Spojené arabské emiráty Srí Lanka
  Thajsko Turecko Tunisko Vietnam
  zobrazit všechny destinace >>
  Možnosti platby u drtivé většiny našich partnerských cestovek. Většina spolupracujících CK umožnuje platbu karou Visa, MasterCard, Rychlou platbu z Vašeho bankovnictví nebo PayPal.